2012.10.12 M Staculty v Varsity Basketball game - randrand